Shree Saraswati Stotra

yā kundendu tuṣārahāradhavaḷā yā śubhravastrāvṛtā
yā vīṇāvaradaṇḍamaṇḍitakarā yā śvetapadmāsanā |
yā brahmācyuta śaṅkaraprabhṛtibhirdevaissadā pūjitā
sā māṃ pātu sarasvatī bhagavatī niśśeṣajāḍyāpahā || 1 ||

dorbhiryuktā caturbhiḥ sphaṭikamaṇinibhai rakṣamālāndadhānā
hastenaikena padmaṃ sitamapica śukaṃ pustakaṃ cāpareṇa |
bhāsā kundenduśaṅkhasphaṭikamaṇinibhā bhāsamānāzsamānā
sā me vāgdevateyaṃ nivasatu vadane sarvadā suprasannā || 2 ||

surāsuraissevitapādapaṅkajā kare virājatkamanīyapustakā |
viriñcipatnī kamalāsanasthitā sarasvatī nṛtyatu vāci me sadā || 3 ||

sarasvatī sarasijakesaraprabhā tapasvinī sitakamalāsanapriyā |
ghanastanī kamalavilolalocanā manasvinī bhavatu varaprasādinī || 4 ||

sarasvati namastubhyaṃ varade kāmarūpiṇi |
vidyārambhaṃ kariṣyāmi siddhirbhavatu me sadā || 5 ||

sarasvati namastubhyaṃ sarvadevi namo namaḥ |
śāntarūpe śaśidhare sarvayoge namo namaḥ || 6 ||

nityānande nirādhāre niṣkaḷāyai namo namaḥ |
vidyādhare viśālākṣi śuddhaṅñāne namo namaḥ || 7 ||

śuddhasphaṭikarūpāyai sūkṣmarūpe namo namaḥ |
śabdabrahmi caturhaste sarvasiddhyai namo namaḥ || 8 ||

muktālaṅkṛta sarvāṅgyai mūlādhāre namo namaḥ |
mūlamantrasvarūpāyai mūlaśaktyai namo namaḥ || 9 ||

manonmani mahābhoge vāgīśvari namo namaḥ |
vāgmyai varadahastāyai varadāyai namo namaḥ || 10 ||

vedāyai vedarūpāyai vedāntāyai namo namaḥ |
guṇadoṣavivarjinyai guṇadīptyai namo namaḥ || 11 ||

sarvaṅñāne sadānande sarvarūpe namo namaḥ |
sampannāyai kumāryai ca sarvaṅñe te namo namaḥ || 12 ||

yogānārya umādevyai yogānande namo namaḥ |
divyaṅñāna trinetrāyai divyamūrtyai namo namaḥ || 13 ||

ardhacandrajaṭādhāri candrabimbe namo namaḥ |
candrādityajaṭādhāri candrabimbe namo namaḥ || 14 ||

aṇurūpe mahārūpe viśvarūpe namo namaḥ |
aṇimādyaṣṭasiddhāyai ānandāyai namo namaḥ || 15 ||

ṅñāna viṅñāna rūpāyai ṅñānamūrte namo namaḥ |
nānāśāstra svarūpāyai nānārūpe namo namaḥ || 16 ||

padmajā padmavaṃśā ca padmarūpe namo namaḥ |
parameṣṭhyai parāmūrtyai namaste pāpanāśinī || 17 ||

mahādevyai mahākāḷyai mahālakṣmyai namo namaḥ |
brahmaviṣṇuśivāyai ca brahmanāryai namo namaḥ || 18 ||

kamalākarapuṣpā ca kāmarūpe namo namaḥ |
kapālikarmadīptāyai karmadāyai namo namaḥ || 19 ||

sāyaṃ prātaḥ paṭhennityaṃ ṣaṇmāsātsiddhirucyate |
coravyāghrabhayaṃ nāsti paṭhatāṃ śṛṇvatāmapi || 20 ||

itthaṃ sarasvatī stotramagastyamuni vācakam |
sarvasiddhikaraṃ nr̥̄ṇāṃ sarvapāpapraṇāśanam || 21 ||